Visselblåsning

Vad innebär visselblåsarlagen?
Lagen innebär att du som arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang ska kunna rapportera information om allvarliga missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Sådan rapportering kan exempelvis handla om korrupta handlingar, bedrägerier, mutor och miljöbrott. Det innebär att lagen i regel inte är tillämplig för rapportering som endast berör dina arbets- eller anställningsförhållanden. Inte heller är samarbetsproblem något som typiskt sett utgör ett allmänintresse. Om arbetsgivaren systematiskt bryter mot gällande regelverk mot arbetstagare kan bedömningen dock bli en annan.

Anmälan kan skickas in anonymt och anonymiteten garanteras av visselbox, som är vår oberoende partner av visselblåsarkanalen. 

Skicka in en anmälan här

 
Summa: ...kr
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2024 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Privacy och Cookie policy
Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår privacypolicy.